Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Oprócz spotkań LTH-K organizuje także konferencje i sesje popularnonaukowe poświęcone ważnym tematom związanym z historią i kulturą Lelowa i okolic. Mieszkańcy i osoby zainteresowane miały możliwość uczestniczenia w następujących wydarzeniach o charakterze naukowym:

  • Sesja popularnonaukowa Walenty Zwierkowski i jego czasy (8 października 2005 roku)

Wzięli w niej udział uczniowie, mieszkańcy Lelow…

Czytaj dalej..

Towarzystwo od początku swojej działalności jest inicjatorem i współorganizatorem corocznych uroczystości patriotycznych. Stara się zadbać o to, aby uroczystości te miały właściwą oprawę. W ich organizację, oprócz LTH-K, są zaangażowani: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, harcerze z Hufca Lelów, kombatanci, strażacy z Gminy Lelów, orkiestry dęte oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół w gminie Lel…

Czytaj dalej..

Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne dużą wagę przywiązuje do miejsc pamięci, jako ważnych punktów odniesienia i budowania lokalnej tożsamości. Z jego inicjatywy i przy współudziale zostały ufundowane:

  • dwie tablice upamiętniające Walentego Zwierkowskiego – w Lelowie przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz w Białej Wielkiej przed pałacem, dawną siedzibą Zwierkowskich,
  • tablica pośw…
Czytaj dalej..

Towarzystwo nie tylko zajmuje się przeszłością historyczno-kulturalną ziemi lelowskiej, ale także podejmuje działania, które służą podnoszeniu atrakcyjności Gminy Lelów. Od początku dążyło do stworzenia szlaków turystycznych, które zachęciłyby do poznania piękna, bogactwa i różnorodności Lelowa i okolic. Dotychczas LTH-K przygotowało: lelowski szlak rowerowy rodziny Zwierkowskich, szlak rowerowy „…

Czytaj dalej..

Istotnym działaniem LTH-K jest organizacja spotkań z osobami, które zajmują się tematami zgodnymi z celami Towarzystwa i zainteresowaniami jego członków. Podczas spotkań zaproszone osoby mają możliwość podzielenia się z mieszkańcami Lelowa i okolic swoimi badaniami, a także osobistymi doświadczeniami. Do tej pory zorganizowano 5 spotkań o różnorodnej tematyce.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w kw…

Czytaj dalej..

Poszukiwania zaginionego sztandaru były organizowane trzykrotnie w latach 2009 – 2011. Sztandar należał do 7. Pułku Artylerii Lekkiej z Częstochowy, który w nocy z  3 na 4 września 1939 r. został rozbity pod Lelowem.  Badania wojennych losów częstochowskiego pułku z okresu kampanii wrześniowej wskazują – z dużą dozą prawdopodobieństwa – iż dokumenty kancelarii pułku wraz z jego sztandarem zostały …

Czytaj dalej..

 

Przywróceniu pamięci o wieloletniej obecności lelowskich Żydów ma służyć organizowane od 2003 roku Święto Ciulimu-Czulentu, które jest spotkaniem dwóch kultur: polskiej i żydowskiej. Inicjatorem oraz pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był ówczesny wójt Gminy Lelów, Jerzy Szydłowski, który zaproponował zorganizowanie święta podczas spotkania z rabinem Simchą Krakowskim, reprezentantem Fundacji Cha…

Czytaj dalej..

W Lelowie obok wydarzeń promujących dialog międzykulturowy organizowane są także imprezy, które nawiązują do historii regionu. Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego corocznie w okolicach 30 września przygotowuje obchody kolejnych rocznic bitwy pod Mełchowem, jednej z bitew stoczonych podczas powstania styczniowego w 1863 roku. Oddziałem powstańców, walczącym na …

Czytaj dalej..

W ramach działalności LTH-K w lipcu 2006 roku został zorganizowany wyjazd do Paryża na grób Walentego Zwierkowskiego, znajdujący się na cmentarzu w Montmartre.

Członkowie i sympatycy Towarzystwa wzięli również udział w inscenizacjach bitew pod Mokrą, Tomaszowem Lubelskim i Grochowiskami. Niezwykle ciekawy był również wyjazd do Sławkowa 3 grudnia 2011 roku na inscenizację bitwy pod Austerlitz. Wyja…

Czytaj dalej..

Lokalną historię oraz wielowiekowe tradycje i zwyczaje mieszkańców można poznać w Izbie Tradycji Ziemi Lelowskiej, utworzonej przy Gminnej Bibliotece Publicznej.  Powstała ona z inicjatywy LTH-K i w oparciu o zbiory gromadzone od kilku lat przez członków Towarzystwa. W Izbie Tradycji jest prezentowana pokaźna kolekcja etnograficzna, na którą składają się artefakty i zabytkowe przedmioty związane z…

Czytaj dalej..