Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Szlaki turystyczne

Towarzystwo nie tylko zajmuje się przeszłością historyczno-kulturalną ziemi lelowskiej, ale także podejmuje działania, które służą podnoszeniu atrakcyjności Gminy Lelów. Od początku dążyło do stworzenia szlaków turystycznych, które zachęciłyby do poznania piękna, bogactwa i różnorodności Lelowa i okolic. Dotychczas LTH-K przygotowało: lelowski szlak rowerowy rodziny Zwierkowskich, szlak rowerowy „Traktem dworków ziemiańskich ziemi lelowskiej” oraz spływ pontonowy rzeką Białką.

Szlak rowerowy im. rodziny Zwierkowskich liczy obecnie 28 km i został poprowadzony w 2005 roku przez Lelów, Białą Wielką, Drochlin, Skrajniwę i Mełchów. Ponad 50% trasy szlaku przebiega drogami leśnymi oraz gruntowymi o nawierzchni nieutwardzonej, co czyni go niezwykle atrakcyjnym i bezpiecznym. Szlak rowerowy został wyznaczony w ramach projektu „Obywatel Walenty Zwierkowski”, finansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.

Trasa drugiego szlaku rowerowego „Traktem dworków ziemiańskich ziemi lelowskiej” przebiega przez miejscowości: Turzyn, Wygiełzów (gmina Irządze), Nakło, Bogumiłek i Biała Wielka. Ścieżka rowerowa posiada przede wszystkim walory krajoznawcze – zapewnia poznanie zabytkowych obiektów architektonicznych, a także urokliwej przyrody gminy.

Na szlaku usytuowane są zabytkowe dworki i pałace będące śladem dawnej tradycji ziemiańskiej. W ramach projektu wytyczono i oznakowano trasę rowerową, ustawiono tablice informacyjne, opracowano mapę szlaku, przygotowano przewodnik oraz wykonano altanę w Białej Wielkiej, służącą turystom jako miejsce odpoczynku i regeneracji sił. Szlak rowerowy został wyznaczony w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania Północna Jura w roku 2011.

Piękno przyrodnicze okolic Lelowa można zobaczyć i docenić podczas spływu pontonowego rzeką Białką. W 2006 roku Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego zorganizowało dla celów turystycznych i rekreacyjnych spływ pontonowy, którego trasa prowadzi z Lelowa do Białej Wielkiej. Przygotowanie spływu było możliwe dzięki środkom z grantu Fundacji Wspomagania Wsi.

Obecnie organizacją spływów zajmuje się wyspecjalizowana firma „Jędruś”, prowadzona przez Pana Jana Zasunia. Trasa spływu nie jest długa, bo liczy około 6 kilometrów, ale dzięki temu każdy może wziąć w niej udział. Dwugodzinna wycieczka doskonale nadaje się do aktywnego rodzinnego wypoczynku oraz do spędzenia czasu razem w otoczeniu pięknej przyrody. Nurt rzeki Białki jest bardzo spokojny, co decyduje zarówno o bezpieczeństwie spływu, jak i  możliwości podziwiania widoków oraz zabytków znajdujących się przy trasie, m.in. pałacu i starego młyna w Białej Wielkiej. Dla odważniejszych i lubiących wyzwania uczestników została przygotowana dodatkowa trasa spływu, która jest przedłużeniem „trasy rodzinnej”. Liczy ona 18 km, zaczyna się w Białej Wielkiej, a kończy w okolicach Koniecpola, w miejscu, gdzie Białka wpada do Pilicy. Trasa ta ma przede wszystkim charakter eksploracyjny, ze względu na liczne przeszkody nie należy do łatwych, a przepłynięcie nią wymaga od uczestników współpracy.