Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Kontakt

Lelowskie Towarzystwo Historyczno - Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego

ul Szczekocińska 31

42-235 Lelów

e-mail: lthklelow@gmail.com