Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” ukazała się w 2017 roku – to pokłosie konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Lelowie rok wcześniej. Druk książki pod redakcją Mirosława Skrzypczyka został sfinansowany przez Gminę Lelów.Prezentowane w niej artykuły próbują uchwycić różnorodne aspekty, poszczególne praktyki i wydarzenia, kształtujące krajobraz kulturowy ziemi lelowsk…

Czytaj dalej..

Wydana w 2016 roku książka "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć" jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbyła się w październiku ubiegłego roku. Redaktorem publikacji jest Mirosław Skrzypczyk przy współpracy Karoliny Koprowskiej, Agnieszki Mąki i Anny Wieczorek. Za tłumaczenie abstraktów odpowiadała Zofia Szczygłowska-Gajos i Ewa Caban-Włodek, a za projekt graficzny Łuka…

Czytaj dalej..

Liczący 66 stron folder 10 lat LTH-K. Z pamięcią i pasją. - to jedna z ostatnich publikacji Towarzystwa. Powstała z okazji jubileuszu 10-lecia działalności LTH-K. Autorami tekstów są Zbigniew Bryła, Marian Nowak oraz Mirosław Skrzypczyk, który równocześnie jest redaktorem publikacji. Znaleźć tutaj można m.in. opatrzone fotografiami opisy najważniejszych przedsięwzięć i sukcesów Towarzystwa, histor…

Czytaj dalej..

W ciągu dziesięciu lat swojej działalności Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne wydało wiele publikacji, będących pokłosiem sesji popularnonaukowych i badań nad historią ziemi lelowskiej oraz dokumentujących bieżące projekty i działania, służące popularyzacji walorów turystycznych i kulturowych Gminy Lelów.

  • Powiat lelowski 1392-1792 (Lelów 2005), pod red. Antoniego Białowąsa, Mariana Nowa…
Czytaj dalej..