Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Publikacja z okazji 10-lecia LTH-K

Liczący 66 stron folder 10 lat LTH-K. Z pamięcią i pasją. - to jedna z ostatnich publikacji Towarzystwa. Powstała z okazji jubileuszu 10-lecia działalności LTH-K. Autorami tekstów są Zbigniew Bryła, Marian Nowak oraz Mirosław Skrzypczyk, który równocześnie jest redaktorem publikacji. Znaleźć tutaj można m.in. opatrzone fotografiami opisy najważniejszych przedsięwzięć i sukcesów Towarzystwa, historię jego założenia, informacje o patronie Walentym Zwierkowskim oraz zestawienie pozyskanych grantów. 

Ostatnie publikacje

IMG_3270 (640x427).jpg

"Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej"

Publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” ukazała się w 2017 roku – to pokłosie konferencji…

Czytaj dalej..

promocja-12-2.jpg

Lelów: miejsce - doświadczenie - pamięć

Wydana w 2016 roku książka "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć" jest pokłosiem interdyscyplinarne…

Czytaj dalej..

okladka.jpg

Publikacja z okazji 10-lecia LTH-K

Liczący 66 stron folder 10 lat LTH-K. Z pamięcią i pasją. - to jedna z ostatnich publikacji Towarzys…

Czytaj dalej..