Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Granty i zadania zlecone realizowane przez LTH-K w latach 2005-2015

l.p.

rok

nazwa grantu / zadania zleconego

grantodawca

kwota

1.

2005

Obywatel Walenty Zwierkowski. Lelowianin, Polak, Europejczyk

Fundacja Wspomagania Wsi

7 000

2.

2006

Spływ pontonowy rzeką Białką na obrzeżach jurajskich parków krajobrazowych

Fundacja Wspomagania Wsi

10 000

3.

2006

Polac…

Czytaj dalej..