Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Lelów: miejsce - doświadczenie - pamięć

Wydana w 2016 roku książka "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć" jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbyła się w październiku ubiegłego roku. Redaktorem publikacji jest Mirosław Skrzypczyk przy współpracy Karoliny Koprowskiej, Agnieszki Mąki i Anny Wieczorek. Za tłumaczenie abstraktów odpowiadała Zofia Szczygłowska-Gajos i Ewa Caban-Włodek, a za projekt graficzny Łukasz Wójcik. Licząca 217 stron publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Lelów. Lelów stał się w niej przedmiotem badań: historycznych, archeologicznych, antropologicznych, kulturowych, czy literaturoznawczych. Znajdziemy tu wieloaspektowy obraz Lelowa kiedyś i dziś, a także opis 10-letniej działalności LTH-K, oraz opowiadanie Radosława Kobierskiego pt. „Anonimowe zdjęcie”.

Spis treści:

Marian Nowak: 10 lat działa LTH-K im. Walentego Zwierkowskiego w utrwalaniu tradycji historyczno-kulturalnych ziemi lelowskiej

Tomasz Wagner: Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 25 w Lelowie na tle mikroregionalnej sytuacji kulturowej w okresie rzymskim

Bartosz Karolczyk: Średniowieczny Lelów w świetle badań archeologicznych

Jacek Laberschek: Lelów w czasach piastowskich i jagiellońskich – monografia

Lech Frączek: Rzemieślnicy lelowscy w I połowie XIX w.

Jerzy Karolczyk: Lelowski wrzesień 1939 r.

Zbigniew Bryła: Z dworu w Turzynie do opactwa w Tyńcu. Wspomnienie o ojcu Adamie Kozłowskim OSB

Mirosław Skrzypczyk: Z Lelowa do Jerozolimy – opowieści chasydzkie o Moszem Bidermanie

Magdalena Zatorska: Ciulim, czulent i konstruowanie polsko-żydowskiego dziedzictwa w Lelowie

Karolina Koprowska: Pamięć – trauma – opowieść. O do-świadczeniu ocalałego z Zagłady

Anna Zając-Włodarska: Lelowskie dialogi literackie

APPENDIX

Radosław Kobierski: Anonimowe zdjęcie

 

Ostatnie publikacje

IMG_3270 (640x427).jpg

"Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej"

Publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” ukazała się w 2017 roku – to pokłosie konferencji…

Czytaj dalej..

promocja-12-2.jpg

Lelów: miejsce - doświadczenie - pamięć

Wydana w 2016 roku książka "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć" jest pokłosiem interdyscyplinarne…

Czytaj dalej..

okladka.jpg

Publikacja z okazji 10-lecia LTH-K

Liczący 66 stron folder 10 lat LTH-K. Z pamięcią i pasją. - to jedna z ostatnich publikacji Towarzys…

Czytaj dalej..