Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Wyjazdowe spotkania z historią

Wyjazdowe spotkania z historią

W ramach działalności LTH-K w lipcu 2006 roku został zorganizowany wyjazd do Paryża na grób Walentego Zwierkowskiego, znajdujący się na cmentarzu w Montmartre.

Członkowie i sympatycy Towarzystwa wzięli również udział w inscenizacjach bitew pod Mokrą, Tomaszowem Lubelskim i Grochowiskami. Niezwykle ciekawy był również wyjazd do Sławkowa 3 grudnia 2011 roku na inscenizację bitwy pod Austerlitz. Wyjazdy te służyły przede wszystkim poznaniu przebiegu i sposobów organizacji tego typu wydarzeń.