Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Uroczystości okolicznościowe

Towarzystwo od początku swojej działalności jest inicjatorem i współorganizatorem corocznych uroczystości patriotycznych. Stara się zadbać o to, aby uroczystości te miały właściwą oprawę. W ich organizację, oprócz LTH-K, są zaangażowani: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, harcerze z Hufca Lelów, kombatanci, strażacy z Gminy Lelów, orkiestry dęte oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół w gminie Lelów. Najważniejsze uroczystości współorganizowane przez Towarzystwo to: rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica tragicznego września 1939 roku w Lelowie, rocznica bitwy pod Mełchowem (30 września 1863 roku), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

            Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu i przebiegu rocznic Konstytucji 3. Maja i Święta Niepodległości. Biorą udział w przemarszach, mszach św. i składają kwiaty przy pomniku swojego patrona, Walentego Zwierkowskiego.