Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Poszukiwania zaginionego sztandaru 7. Pułku Artylerii Lekkiej z Częstochowy

Poszukiwania zaginionego sztandaru były organizowane trzykrotnie w latach 2009 – 2011. Sztandar należał do 7. Pułku Artylerii Lekkiej z Częstochowy, który w nocy z  3 na 4 września 1939 r. został rozbity pod Lelowem.  Badania wojennych losów częstochowskiego pułku z okresu kampanii wrześniowej wskazują – z dużą dozą prawdopodobieństwa – iż dokumenty kancelarii pułku wraz z jego sztandarem zostały zakopane po prawej stronie drogi ze Zbyczyc do Bystrzanowic w kierunku zachodnim od cmentarza wojennego, gdzie spoczywają polegli żołnierze tej jednostki.

Akcję prowadzili eksplorerzy za pomocą  sprzętu elektronicznego na terenie dwóch kompleksów leśnych. Działania  kończyły się ogniskiem i piknikiem przy zalewie w Lelowie. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był Jerzy Karolczyk – członek LTH-K.