Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Miejsca pamięci

Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne dużą wagę przywiązuje do miejsc pamięci, jako ważnych punktów odniesienia i budowania lokalnej tożsamości. Z jego inicjatywy i przy współudziale zostały ufundowane:

            Podczas uroczystości okolicznościowych przy tablicach tych zapalane są znicze i składane wiązanki kwiatów.