Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem

W Lelowie obok wydarzeń promujących dialog międzykulturowy organizowane są także imprezy, które nawiązują do historii regionu. Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego corocznie w okolicach 30 września przygotowuje obchody kolejnych rocznic bitwy pod Mełchowem, jednej z bitew stoczonych podczas powstania styczniowego w 1863 roku. Oddziałem powstańców, walczącym na polach mełchowskich, dowodził pułkownik Zygmunt Chmieleński. W bitwie tej walczył i został ciężko ranny 18-letni wówczas Adam Chmielowski – znany później jako Brat Albert.

Uroczystości rozpoczyna msza święta w intencji poległych powstańców, która jest corocznie odprawiana w kaplicy św. Brata Alberta w Mełchowie. Po mszy odbywa się przemarsz pod mogiłę powstańczą, gdzie następuje złożenie kwiatów, wieńców, apel poległych przeprowadzany przez harcerzy Hufca ZHP w Lelowie, wspomnienie o bitwie pod Mełchowem oraz występy orkiestr dętych.  

Najbardziej widowiskowym punktem uroczystości jest inscenizacja bitwy, w której aktywny udział biorą grupy rekonstrukcyjne: Pułku Żuawów Śmierci z Buska Zdroju, Pułku Mohylewskiego z Radomia, grupa rekonstrukcji historycznej 9. Rota 1863, kawalerii rosyjskiej, jazdy powstańczej, oddziału artylerii oraz grupa kosynierów z Lelowa. Od niedawna w rekonstrukcji uczestniczą też uczniowie Gimnazjum w Lelowie. Udział w inscenizacji pozwala przenieść się w realia 1863 roku i jednocześnie stanowi znakomitą lekcję lokalnej historii. 

Uroczystości w Mełchowie są od kilku lat współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminę Lelów.