Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

im. Walentego Zwierkowskiego,

które odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.

 3. Przyjęcie porządku zebrania.

 4. Powołanie komisji:

 1. Uchwał i wniosków;

 2. Skrutacyjnej.

 1. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.

 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 oraz projektu planu działalności na rok 2020.

 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 4. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

 5. Dyskusja.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa;

 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

 3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.

 1. Wybory:

 1. Zarządu

 2. Komisji Rewizyjnej

 3. Sądu Koleżeńskiego

 1. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej
  i Sądu Koleżeńskiego.

 2. Przyjęcie planu działalności na rok 2020.

 3. Wolne wnioski.

 4. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.

 5. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał, drugie zebranie odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 17.30.

 

Zarząd LTH-K

im. Walentego Zwierkowskiego

 

Ostatnie aktualności

1683147805662.jpg

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-…

Czytaj dalej..