Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego

im. Walentego Zwierkowskiego,

które odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. o godzinie 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.

 3. Przyjęcie porządku zebrania.

 4. Powołanie komisji:

 1. Uchwał i wniosków;

 2. Skrutacyjnej.

 1. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.

 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 oraz projektu planu działalności na rok 2024.

 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 4. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

 5. Dyskusja.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa;

 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

 3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.

 1. Wybory:

 1. Zarządu

 2. Komisji Rewizyjnej

 3. Sądu Koleżeńskiego

 1. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej
  i Sądu Koleżeńskiego.

 2. Przyjęcie planu działalności na rok 2024.

 3. Wolne wnioski.

 4. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.

 5. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał, drugie zebranie odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. o godzinie 17.30.

 

Zarząd LTH-K

im. Walentego Zwierkowskiego

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..