Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Zaproszenie na konferencję "Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej"

Serdecznie zapraszamy Państwa na organizowaną przez Lelowskie Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej". Konferencja, której organizatorem jest także Urząd Gminy Lelów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, odbędzie się w sobotę 5 listopada w godz. 9:00-17.00 w Urzędzie Gminy Lelów przy ul. Szczekocińskiej 18.  Została podzielona na cztery panele tematyczne, a wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa fotografii Anny Zając-Włodarskiej "Krzyże, figury, kapliczki przydrożne ziemi lelowskiej". Poniżej szczegółowy program konferencji:

9:00-9:30 Otwarcie konferencji: Krzysztof Molenda, Wójt Gminy Lelów; Mirosław Skrzypczyk, Prezes Lelowskiego Towarzystwa Kulturalno-Historycznego im. Walentego Zwierkowskiego

 

9:30-11:00 Panel / I NAJDAWNIEJSZE ŚLADY

prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Drochlin od końca II wieku do początku V wieku po Chrystusie. Świat żywych i umarłych.

Tomasz Wagner (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Trzeci sezon badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej w Lelowie, stan. 25

dr Jacek Laberschek (Instytut Historii PAN w Krakowie), Średniowieczne dzieje Starego Lelowa zwanego dziś Staromieściem

Zbigniew Bryła (LTH-K), Lelowskie ślady w Krakowie

 

11:00-12:30 Panel II / KRAJOBRAZY WOJNY

dr Lech Frączek (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Lelów i okolice w czasach I wojny światowej

Jerzy Karolczyk (LTH-K), Niemieckie zbrodnie lelowskiego września i ich upamiętnienia

Mirosław Skrzypczyk (LTH-K), „Seria datowanych śladów” Kazimierza Tytki

dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), „Nasz Niemiec” z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce

 

12:30-14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00-15:30 Panel III / SZTUKA – TOŻSAMOŚĆ – PAMIĘĆ

Karolina Pukaluk (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Pałac w Nakle

Paula Kilian (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Z Drezna przez Warszawę do Białej Wielkiej – opowieść o polskiej linii rodziny Schützów ukryta w portretach rodzinnych

Anna Zając-Włodarska (LTH-K), Krzyże, figury i kapliczki przydrożne ziemi lelowskiej jako znaki wiary i pamięci

Karolina Koprowska (Międzywydziałowe Indywidualne Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Tutaj nie było zbawienia rabbi...” Powroty do miejsca urodzenia

 

15:30-17:00 Panel IV / ANTROPOLOGICZNE SPOJRZENIE

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego), Wokół miejsc, wokół opowieści. Etnograficzne spotkania z mieszkańcami gminy Lelów

Magdalena Zatorska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), Badania antropologiczne w Lelowie

Jacek Wajszczak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), Gdzie jest dowódca chłopów – czyli inscenizacja pod Mełchowem jako rekonstrukcja mitycznej codzienności

 

17:00 Zakończenie konferencji

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..