Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Wyróżnienie Nagrody POLIN 2016 dla Mirosława Skrzypczyka

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że tegoroczne wyróżnienie Nagrody POLIN otrzymał prezes LTH-K Mirosław Skrzypczyk!

Laureatem 2. edycji konkursu został Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej – Sztetl Dukla, a drugie wyróżnienie trafiło do rąk Roberta Augustyniaka -inicjatora działań związanych z przywracaniem pamięci o społeczności żydowskiej Grodziska Mazowieckiego. Nagroda Specjalna została przyznana Janowi Jagielskiemu z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Mirosław Skrzypczyk, który na co dzień jest nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, został wyróżniony za pracę na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Lelowie i Szczekocinach. O wyróżnieniu zadecydowała kapituła w składzie: przewodniczący Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN, Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Grażyna Pawlak, Dyrektor Fundacji im. Profesora Mojżesza Schorra, Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, laureat Nagrody POLIN 2015, Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Prezes LTH-K jest animatorem kultury, koordynatorem licznych projektów edukacyjnych i artystycznych poświęconych tematyce żydowskiej. Współorganizuje m.in. Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej i  coroczne Święto Ciulimu-Czulentu. Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej w Lelowie. Realizuje także projekt Żydzi Szczekocińscy. Przywracanie pamięci i odkrywanie śladów, organizuje sesje popularnonaukowe i warsztaty edukacyjne, spotkania polskiej i izraelskiej młodzieży oraz kursy dla nauczycieli. Jest autorem i współautorem licznych publikacji na temat lelowskich i szczekocińskich Żydów, m.in.: Żydzi lelowscy. Obecność i ślady, Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze, Pinkes Szczekocin. Jest także laureatem nagrody „Chroniąc pamięć” (2011) i Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2014).

Na gali wręczenia Nagrody POLIN 2016 byli obecni m.in.: prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów i minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce, Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii w Polsce, Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Austrii, Izraela, Niemiec, Królestwa Norwegii, Finlandii oraz Stanów Zjednoczonych, Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m. st. Warszaw oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Wszyscy członkowie Lelowskiego Towarzystwa Kulturalno-Historycznego serdecznie gratulują Panu Prezesowi tego olbrzymiego wyróżnienia - cieszymy się, że Pana praca została w ten sposób doceniona!

Ostatnie aktualności

1683147805662.jpg

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-…

Czytaj dalej..