Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborczye LTH-K

18 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Towarzystwa, które poprowadził wiceprezes LTH-K Zbigniew Bryła. Prezes Towarzystwa – Mirosław Skrzypczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w minionym roku, podczas którego szczególnie wyróżnił najważniejsze wydarzenia: Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Lelów: Doświadczenie – Miejsce – Pamięć; Rekonstrukcję Bitwy pod Mełchowem oraz Galę 10-lecia LTH-K. „Pomyślna realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Urzędu Gminy Lelów, Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, a także Biblioteki Publicznej, lokalnych szkół oraz harcerstwa” - mówił Prezes, dziękując za współpracę. Następnie Maria Prześlak – Skarbnik LTH-K przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz projekt planu działalności na rok 2016. Po podjęciu stosownych uchwał (zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu) nastąpiła część wyborcza zebrania. W skład zarządu weszli: Mirosław Skrzypczyk – prezes, Zbigniew Bryła – wiceprezes, Marianna Dziura – wiceprezes, Elżbieta Wegrzyniak – sekretarz oraz Maria Prześlak – skarbnik. Ponadto dokonano wyboru składu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Podczas spotkania zebrani członkowie LTH-K przyjęli plan działalności na rok 2016 oraz dyskutowali na temat organizacji nowych projektów i przedsięwzięć.

 

Ostatnie aktualności

P6260332.JPG (1)

Wycieczka na Ukrainę

   W dniach 25.06 – 01.07.2018 r. członkowie Lelowskiego Towarzystwa Kulturalno-Historycznego uczest…

Czytaj dalej..

DSC_7516 (800x531) (2).jpg

Rajd rowerowy "Śladem kapliczek Gminy Lelów"

W niedzielę 27 maja 2018 r. LTH-K zorganizowało rajd rowerowy Rajd rowerowy "Śladem kapliczek Gminy …

Czytaj dalej..