Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborczye LTH-K

18 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Towarzystwa, które poprowadził wiceprezes LTH-K Zbigniew Bryła. Prezes Towarzystwa – Mirosław Skrzypczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w minionym roku, podczas którego szczególnie wyróżnił najważniejsze wydarzenia: Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Lelów: Doświadczenie – Miejsce – Pamięć; Rekonstrukcję Bitwy pod Mełchowem oraz Galę 10-lecia LTH-K. „Pomyślna realizacja tych zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Urzędu Gminy Lelów, Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, a także Biblioteki Publicznej, lokalnych szkół oraz harcerstwa” - mówił Prezes, dziękując za współpracę. Następnie Maria Prześlak – Skarbnik LTH-K przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz projekt planu działalności na rok 2016. Po podjęciu stosownych uchwał (zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu) nastąpiła część wyborcza zebrania. W skład zarządu weszli: Mirosław Skrzypczyk – prezes, Zbigniew Bryła – wiceprezes, Marianna Dziura – wiceprezes, Elżbieta Wegrzyniak – sekretarz oraz Maria Prześlak – skarbnik. Ponadto dokonano wyboru składu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Podczas spotkania zebrani członkowie LTH-K przyjęli plan działalności na rok 2016 oraz dyskutowali na temat organizacji nowych projektów i przedsięwzięć.

 

Ostatnie aktualności

Badania archeologiczne w Gminie Lelów

W dniach 2–23 lipca 2023 r. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyły się badania archeologiczne poł…
Czytaj dalej..

„Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego”

W ramach programu Science Hub UŁ studenci Etnologii i antropologii kulturowej – Monika Raj i Kamil L…

Czytaj dalej..