Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-K

   „To był dobry rok dla Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego – udało nam się zrealizować wiele ważnych wydarzeń i projektów” - tymi słowami w miniony piątek (24 marca) zaczął podsumowanie działalności LTH-K prezes Mirosław Skrzypczyk.
   Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-K, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, poprowadził wiceprezes Zbigniew Bryła. Podczas sprawozdania z działalności LTH-K wyróżniono m.in. : publikację pt. „Lelów. Miejsce-Doświadczenie-Pamięć”, „XIV Święto Ciulimu-Czulentu”, „Inscenizację Bitwy pod Mełchowem” oraz „Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Krajobrazy Kulturowe Ziemi Lelowskiej”. W swoim wystąpieniu, prezes LTH-K skierował słowa wdzięczności za owocną współpracę w stronę Urzędu Gminy Lelów, GOK-u, Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Lelowie. Następnie wiceprezes Marianna Dziura przedstawiła sprawozdanie finansowe za miniony rok.
   Wśród planów na rok 2017 pojawiły się m.in.: publikacja materiałów z konferencji „Krajobrazy Kulturowe Ziemi Lelowskiej”, spływ pontonowy, konferencja poświęcona historii Lelowa, a także organizacja cyklicznych imprez, takich jak: "Święto Ciulimu-Czulentu" i "Rocznica Bitwy pod Mełchowem".
    Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu, głos zabrał Wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda, który przy tej okazji zaprezentował Statuetkę Starosty Częstochowskiego za organizację Inscenizacji Bitwy pod Mełchowem. Projekt, którego współorganizatorem jest Towarzystwo, został uznany za wydarzenie roku 2016. Spotkanie członków LTH-K zakończyła dyskusja nad sposobem realizacji założonych przedsięwzięć.

Tekst, zdjęcia: A. Zając-Włodarska, LTH-K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie aktualności

Badania archeologiczne w Gminie Lelów

W dniach 2–23 lipca 2023 r. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyły się badania archeologiczne poł…
Czytaj dalej..

„Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego”

W ramach programu Science Hub UŁ studenci Etnologii i antropologii kulturowej – Monika Raj i Kamil L…

Czytaj dalej..