Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Walne zebranie sprawozdawcze LTH-K 2018

   Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-K, które odbyło się 16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, poprowadził wiceprezes Zbigniew Bryła. Sprawozdanie merytoryczne z działalności LTH-K wygłosił prezes Mirosław Skrzypczyk, a sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik LTH-K Maria Prześlak.
   Podczas prezentacji ubiegłorocznych wydarzeń na wyróżnienie zasługują m.in.: Statuetka Starosty Częstochowskiego za zasługi dla powiatu dla „Bitwy pod Mełchowem”, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Lelowski Matecznik i okolice”, wycieczka „Lelowskie ślady w Krakowie”, spotkanie z Januszem Poniewierskim, publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” oraz uzyskanie grantu na realizację projektu „Lelowska historia ratownicza”. Jak podkreślił prezes LTH-K: „gdyby nie ścisła współpraca z Urzędem Gminy Lelów, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, nie udało by się dokonać tak wielu – jak na tę mała miejscowość – ponadwymiarowych rzeczy”.
   Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017, nastąpiło wygłoszenie planu działalności Towarzystwa na rok 2018. Wśród najważniejszych przedsięwzięć należy wymienić: wydanie dzienników Kazimierza Tytki połączone z wystawą dzieł artysty, publikację dr Jacka Labersheka „Dzieje średniowiecznego Lelowa”, warsztaty z historii mówionej w szkole, sfinalizowanie projektu „Lelowska historia ratownicza” oraz wycieczkę członków LTH-K do Ukrainy.
   Spotkanie zakończyła dyskusja, poprzedzona przemówieniami Wójta Gminy Lelów Krzysztofa Molendy i Radnej Powiatu Częstochowskiego Marianny Dziury, którzy w wielu ciepłych słowach podkreślali znaczenie działalności Towarzystwa w budowaniu lelowskiej wspólnoty lokalnej.


 

Tekst, zdjęcia: A. Zając-Włodarska, LTH-K

Ostatnie aktualności

Badania archeologiczne w Gminie Lelów

W dniach 2–23 lipca 2023 r. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyły się badania archeologiczne poł…
Czytaj dalej..

„Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego”

W ramach programu Science Hub UŁ studenci Etnologii i antropologii kulturowej – Monika Raj i Kamil L…

Czytaj dalej..