Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-K, które poprowadziła wiceprezes Marianna Dziura. Prezes Mirosław Skrzypczyk podsumował działalność Towarzystwa w ostatnim roku, a sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Maria Prześlak. Członkowie LTH-K podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy oraz przyjęcia planu działalności na rok 2023.

  Spotkanie było doskonałą okazją do pogratulowania Prezesowi LTH-K Mirosławowi Skrzypczykowi otrzymanej w ubiegłym roku Nagrody im. Karola Miarki. Jest to wysokie wyróżnienie przyznane przez Marszałka Województwa Śląskiego za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju - jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

   Zebranie zakończyła dyskusja na temat zrealizowanych projektów oraz zaplanowanych w najbliższym czasie wydarzeń. 

 

 

Ostatnie aktualności

Badania archeologiczne w Gminie Lelów

W dniach 2–23 lipca 2023 r. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyły się badania archeologiczne poł…
Czytaj dalej..

„Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego”

W ramach programu Science Hub UŁ studenci Etnologii i antropologii kulturowej – Monika Raj i Kamil L…

Czytaj dalej..