Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Spotkanie opłatkowe LTH-K

   10 grudnia 2016 r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Lelowskiego Towarzystwa Kulturalno-Historycznego im. W. Zwierkowskiego. Na sali widowiskowej zgromadzili się członkowie Towarzystwa, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście reprezentujący Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku prezes LTH-K Mirosław Skrzypczyk podsumował działalność Towarzystwa w 2016 roku, prezentując najważniejsze wydarzenia, sukcesy i zrealizowane projekty. 

   Tego dnia zostały również wręczone medale im. Walentego Zwierkowskiego. Srebrny medal za wieloletnią pracę na rzecz ziemi lelowskiej i wspieranie działalności LTH-K otrzymało Gimnazjum w Lelowie. Wśród licznych przykładów współpracy należy wymienić: występy artystyczne przygotowywane na uroczystości organizowane przez LTH-K, udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych, pomoc w organizacji Święta Ciulimu-Czulentu oraz rocznicy Bitwy pod Mełchowem, przygotowywanie uczniów do konkursów historycznych i plastycznych. W imieniu całej społeczności szkolnej medal odebrała Dyrektor Gimnazjum Elżbieta Węgrzyniak.

   Złotym medalem uhonorowano prof. dr hab. Piotra Kaczanowskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1944-2015) za wybitne osiągnięcia w pracach archeologicznych prowadzonych na terenie wsi Drochlin, gm. Lelów. Wyniki badań profesora zostały opublikowane w licznych artykułach naukowych i książkach (m.in. Tabula Imperii Romani), co przyczyniło się do promocji gminy Lelów w Polsce i za granicą.

   Drugi złoty medal trafił do Zakładu Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odebrała prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko. W czasie odczytanej laudacji podkreślono wkład pracowników Zakładu w utrwalaniu tradycji historyczno-kulturalnych ziemi lelowskiej. Mowa tu o odkryciach archeologicznych w Lelowie przy stan. 25 oraz na cmentarzysku w Drochlinie, których opis wszedł do międzynarodowego obiegu naukowego.

   W świąteczny nastój uczestników spotkania wprowadzili uczniowie gimnazjum w Lelowie, którzy zaprezentowali recytatorskie i wokalne zdolności pod przewodnictwem pani Agnieszki Kowalik. Później nadszedł czas na bożonarodzeniowe życzenia przy łamaniu się opłatkiem, poprzedzone modlitwą odmówioną przez ks. Henryka Młynarczyka. Nie zabrakło ciepłych słów o miłości, szczęściu, zdrowiu. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań i podziękowań dla wszystkich osób wspierających działalność LTH-K, a także owocnych rozmów o planach na rok 2017.

 

 Anna Zając-Włodarska, LTH-K

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..