Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Spotkanie opłatkowe 2017

   Tegoroczne spotkanie opłatkowe naszego Towarzystwa odbyło się 12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie. Na początku prezes LTH-K Mirosław Skrzypczyk podsumował działalność LTH-K w 2017 roku, prezentując zrealizowane projekty i najważniejsze wydarzenia. Tego dnia zostały również wręczone medale im. Walentego Zwierkowskiego – tę część spotkania poprowadził wiceprezes LTH-K Zbigniew Bryła. Laudacje na cześć wyróżnionych odczytały: Maria Prześlak i Marianna Dziura.

   Złoty medal za wieloletnią pracę na rzecz ziemi lelowskiej, liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, a także wspieranie działalności LTH-K, otrzymała Pani Natalia Gadzhuk-Ozga wraz z zespołem wokalno-instrumentalnym działającym przy lelowskim GOK-u.

   W tym roku złotym medalem uhonorowano również Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej za wybitne osiągnięcia w utrwalaniu tradycji historyczno-kulturalnej ziemi lelowskiej. W imieniu zespołu medal odebrała Pani Anna Kuczek.

   Wszyscy uczestnicy spotkania mogli poczuć świąteczny nastrój, dzięki koncertowi kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego, pod przewodnictwem instruktorów: Natalii Gadzuk-Ozgi i Mateusza Wójcika.

   Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. Henryka Młynarczyka, nadszedł czas na bożonarodzeniowe życzenia przy łamaniu się opłatkiem. Potem nastąpił poczęstunek, na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw wigilijnych. Wyjątkowy wieczór, wypełniony ciepłymi słowami, podziękowaniami i życzeniami zakończyło wspólne kolędowanie.

Tekst, zdjęcia: A. Zając-Włodarska, LTH-K

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..