Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Przeprosiny

PRZEPROSINY

 

Przepraszam Rodzinę Państwa Pytlewskich za błędną informację podaną przeze mnie w artykule Młyny ziemi lelowskiej i ich znaczenie dla krajobrazu kulturowo-gospodarczego, opublikowanym w monografii Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego Wieś i chłopi ziemi lelowskiej (Lelów 2021).

W publikacji tej przedstawiłem rys historyczny młynarstwa jako wiejskiego zjawiska kulturowego na ziemi lelowskiej na przestrzeni wieków. W przypisie 14. w części zatytułowanej Młyn parowy Pytlewskiego zamieściłem informację o ówczesnym właścicielu młyna: „(…) W trakcie okupacji pracował jako sekretarz Gminy Koniecpol. W roku 1943 na mocy wyroku władz podziemnych AK został rozstrzelany za kolaborację z okupantem” (s. 89).

Oświadczam, że stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą. Opisane zdarzenie w Koniecpolu miało miejsce, lecz dotyczyło zupełnie innej osoby. W badaniach nie wykazałem się więc wystarczającą starannością i opierając się na źródle mówionym, nie poddałem go odpowiedniej weryfikacji.

Przepraszam Państwa Pytlewskich za nieumyślne zniesławienie ich przodka.

 

Jerzy Karolczyk

autor artykułu

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo -…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady p…
Czytaj dalej..