Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Przeprosiny

PRZEPROSINY

 

Przepraszam Rodzinę Państwa Pytlewskich za błędną informację podaną przeze mnie w artykule Młyny ziemi lelowskiej i ich znaczenie dla krajobrazu kulturowo-gospodarczego, opublikowanym w monografii Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego Wieś i chłopi ziemi lelowskiej (Lelów 2021).

W publikacji tej przedstawiłem rys historyczny młynarstwa jako wiejskiego zjawiska kulturowego na ziemi lelowskiej na przestrzeni wieków. W przypisie 14. w części zatytułowanej Młyn parowy Pytlewskiego zamieściłem informację o ówczesnym właścicielu młyna: „(…) W trakcie okupacji pracował jako sekretarz Gminy Koniecpol. W roku 1943 na mocy wyroku władz podziemnych AK został rozstrzelany za kolaborację z okupantem” (s. 89).

Oświadczam, że stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą. Opisane zdarzenie w Koniecpolu miało miejsce, lecz dotyczyło zupełnie innej osoby. W badaniach nie wykazałem się więc wystarczającą starannością i opierając się na źródle mówionym, nie poddałem go odpowiedniej weryfikacji.

Przepraszam Państwa Pytlewskich za nieumyślne zniesławienie ich przodka.

 

Jerzy Karolczyk

autor artykułu

 

Ostatnie aktualności

1683147805662.jpg

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-…

Czytaj dalej..