Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Promocja książki "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć"

W piątek 10 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie miała miejsce promocja pokonferencyjnej publikacji "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć". Książka pod redakcją Mirosława Skrzypczyka została sfinansowana ze środków Gminy Lelów. Jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbyła się w październiku ubiegłego roku. Podczas spotkania została przybliżona treść publikacji oraz sylwetki wszystkich autorów. Lelów stał się w niej przedmiotem badań: historycznych, archeologicznych,antropologicznych, kulturowych, czy literaturoznawczych. Znajdziemy tu wieloaspektowy obraz Lelowa kiedyś i dziś, a także opis 10-letniej działalności LTH-K oraz opowiadanie Radosława Kobierskiego pt. „Anonimowe zdjęcie”. Po przemówieniach wójta gminy Lelów Krzysztofa Molendy, prezesa LTH-K Mirosława Skrzypczyka, wiceprezesa Zbigniewa Bryły i wiceprezes Marianny Dziury nastąpił wykład Tomasza Wagnera z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niezwykle ciekawy referat był połączony z prezentacją odkryć archeologicznych z okresu kultury przeworskiej (I wiek po Chrystusie) w okolicach ul. Źródlanej w Lelowie. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć na własne oczy unikatowe na skalę europejską obiekty archeologiczne, które znajdują się w Izbie Tradycji Ziemi Lelowskiej. Było to spotkanie obfitujące w podziękowania dla autorów, redaktorów i osób, bez których publikacja nie mogłaby się odbyć, a także czas inspirującej dyskusji o przyszłych projektach i konferencjach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..