Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Obchody Święta 3 Maja w Lelowie

Gminne obchody Święta Narodowego 3 Maja w tym roku rozpoczęły się o godz. 10.30 na placu szkolnym w Lelowie. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie LTH-K, przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Ochotnicze Staże Pożarne z terenu gminy Lelów, Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lelowa, Orkiestry Dęte z Drochlina i Białej Wielkiej, harcerze, nauczyciele i uczniowie lelowskich szkół oraz mieszkańcy. Po uformowaniu szyku i wciągnięciu flagi narodowej na maszt, przedstawiciele LTH-K złożyli kwiaty przed pomnikiem patrona Towarzystwa – Walentego Zwierowskiego. W Gminnym Ośrodku Kultury licznie zgromadzeni goście uczestniczyli w akademii o tematyce patriotycznej przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda, Radna Powiatu Częstochowskiego Marianna Dziura i Przewodniczący Rady Gminy Lelów Władysław Jaworski. Podczas przemarszu do kościoła parafialnego złożono kwiaty pod pomnikiem św. Floriana – patrona strażaków, którzy swoje święto obchodzili dzień później. Tego dnia uczczono także pamięć poległych w obronie ojczyzny. Delegacja z Urzędu Gminy Lelów złożyła wiązankę kwiatów przy grobie zamordowanych w Lelowie 4 września, przedstawiciele Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego przy tablicy upamiętniającej ofiary barbarzyństwa hitlerowskiego, harcerze z Hufca ZHP Lelów - w miejscu straceń, a delegacja z DPS-u przed tablicą Armii Krajowej. Mszę św. w intencji ojczyzny i strażaków koncelebrowali proboszcz parafii Lelów ks. Henryk Młynarczyk oraz ks. Dariusz Miler.

Tekst: Anna Zając-Włodarska, LTH-K

Zdjęcia: Urząd Gminy Lelów

 

 

  

Ostatnie aktualności

1683147805662.jpg

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-…

Czytaj dalej..