Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

"Nie-podlegli ziemi lelowskiej" - relacja z konferencji

  „Nie-podlegli ziemi lelowskiej” - to tytuł kolejnej interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne, Gminę Lelów i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Wypełniona po brzegi sala widowiskowa lelowskiego GOK-u zgromadziła w sobotę 17 listopada br. przedstawicieli środowiska naukowego, władz samorządowych, członków LTH-K, uczniów szkół, a także licznych słuchaczy.

    W związku z obchodzonym niedawno jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości, tegoroczna konferencja została poświęcona ludziom związanym z ziemią lelowską, którzy podległości mówili „nie”, walcząc na różne sposoby o wolną Polskę. Mowa tu nie tylko o wybitych jednostkach, takich jak Walenty Zwierkowski, czy Teodor Werbiński, ale także i o zwykłych mieszkańcach Lelowa i okolic.

   Po przemówieniach Prezesa LTH-K Mirosława Skrzypczyka i Wójta Gminy Lelów Krzysztofa Molendy odsłuchano referatów kolejnych prelegentów. Dr Jacek Labeschek mówił o udziale mieszczan lelowskich w konfliktach i wojnach toczonych przez Piastów i Jagiellonów, Mirosław Skrzypczyk o patriotycznych działaniach Walentego Zwierkowskiego, a dr Lech Frączek przybliżył słuchaczom temat życia codziennego mieszkańców Lelowa u progu niepodległości.

   Podczas drugiego panelu można było wysłuchać rozważań Mariana Nowaka na temat udziału strażaków w procesie tworzenia polskiej państwowości i referatu Jerzego Karolczyka o postaci Teodora Werbińskiego – bohatera lelowskiego września. Andrzej Orliński opowiedział o działaczu oświatowym i niepodległościowym - Antonim Wierzbowskim, a Karolina Koprowska przedstawiła temat „Sprawiedliwi ziemi lelowskich”. W roli prowadzącego konferencję wystąpił Wiceprezes LTH-K Zbigniew Bryła.

   Spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji najnowszej publikacji, będącej pokłosiem ubiegłorocznej konferencji pt. „Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej”. - Pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu – autorom, redaktorom, badaczom, korektorom, grafikom, a Gminie Lelów za wsparcie finansowe. Ta książka jest kolejnym, ważnym wkładem w popularyzację i utrwalanie historii ziemi lelowskiej – powiedział prezes LTH-K Mirosław Skrzypczyk. Tego dnia miało miejsce również wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego, skierowanego do uczniów szkół Gminy Lelów.

 

Tekst, zdjęcia: A. Zając-Włodarska, LTH-K.

 

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..