Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Materiały promujące Gminę Lelów - realizacja projektu

   Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego zrealizowało operację pt.: „Promocja historycznego Lelowa poprzez wykonanie figury króla Kazimierza Wielkiego i zakup materiałów promocyjnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020. Środki na realizację operacji pozyskano za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana dnia 7 lutego 2019 roku pomiędzy Województwem Śląskim a LTH-K.

   W ramach operacji została wymieniona figura Króla Kazimierz Wielkiego w rynku w Lelowie, która przypomina dawną historię Lelowa. Zostały zakupione materiały promujące Gminę Lelów, które będą prezentowane na imprezach turystycznych oraz targach turystycznych. Materiały promujące Gminę Lelów pokazują jej najważniejsze, najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca i obiekty znajdujące się na terenie Gminy Lelów.

 Tekst, zdjęcia: Urząd Gminy Lelów

 

Ostatnie aktualności

1683147805662.jpg

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-…

Czytaj dalej..