Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Konferencja Wieś i chłopi ziemi lelowskiej

   16 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyła się interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa Wieś i chłopi ziemi lelowskiej, której organizatorem było Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego wraz z Gminą Lelów, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lelowie.

   Wśród prelegentów znaleźli się zarówno badacze z kilku ośrodków naukowych w Polsce, jak i członkowie LTH-K, którzy podzielili się efektami swoich wieloletnich badań, przedstawiając różne aspekty wsi ziemi lelowskiej: historyczne, archeologiczne, krajobrazowe, kulturowe, etnograficzne.

   Dodatkowym punktem programu był występ Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej, który zaprezentował swój bogaty repertuar. Już tradycyjnie, wydarzeniu towarzyszyła promocja książki będącej podsumowaniem ubiegłorocznej konferencji - Nie-podlegli ziemi lelowskiej (red. M. Skrzypczyk, Lelów 2019). Tego dnia wręczono także nagrody uczestnikom konkursu sprawdzającego wiedzę uczniów szkół podstawowych na temat historii ziemi lelowskiej.

 

tekst: A. Zając-Włodarska, LTH-K
fot. Urząd Gminy Lelów

 

 

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..