Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Konferencja „Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej”

   „Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej” – to tytuł trzeciej już Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej organizowanej przez LTH-K, Gminę Lelów i GOK w Lelowie. W sobotę 4 listopada w Urzędzie Gminy Lelów swoje referaty wygłosili przedstawiciele środowiska naukowego, członkowie LTH-K i regionaliści.
   Konferencję otworzyli Krzysztof Molenda, Wójt Gminy Lelów oraz Mirosław Skrzypczyk, Prezes LTH-K. Podczas inauguracji została zaprezentowana najnowsza publikacja, będąca pokłosiem ubiegłorocznej konferencji, pt. „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej”.
   Następnie zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu historycznego pt. „Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć”, skierowanego do uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. 
   Wśród prelegentów znaleźli się badacze z wielu ośrodków naukowych z całego kraju: dr Jacek Laberschek, dr hab. Monika Bogdanowska, prof. nadzw. dr hab. Piotr Gryglewski, dr Lech Frączek, dr Damian Kasprzyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Karolina Koprowska, a także regionaliści: Mirosław Skrzypczyk, Zbigniew Bryła, Grzegorz Dudała oraz Radosław Kobierski – poeta i prozaik.
   Wieloaspektowość konferencji pozwoliła zobaczyć lelowski matecznik z różnych perspektyw: etnograficznej, historycznej, kulturowej i religioznawczej. W wielu wystąpieniach została podkreślona rola wspólnoty lokalnej i historii ratowniczej w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego. Jak powiedział Mirosław Skrzypczyk, „dzięki rekonstrukcji pewnych wydarzeń, niejednokrotnie bazującej na historii mówionej, jesteśmy w stanie zatrzymać proces zapominania”. Wystąpieniom towarzyszyły dyskusje, m. in. na temat znaczenia pracy regionalistów, etnografów i historyków w budowaniu tożsamości kulturowej regionu. 
   Spotkanie zakończyły podziękowania Wójta Gminy Lelów oraz prezesa LTH-K skierowane w stronę prelegentów, osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz przybyłych na konferencję uczestników. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.
Tekst: A. Zając-Włodarska
Zdjęcia: A. Zając-Włodarska, Łukasz Kocela

Ostatnie aktualności

448985092_862173185935769_3592651573334471796_n.jpg

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach (1)

W ramach projektu „Lelów miejsce spotkania kultur”, 22 czerwca 2024 r. odbyła się wyjątkowa wycieczk…

Czytaj dalej..

448318711_853105386842549_5913145228385231941_n.jpg

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach 🕍
Zapraszamy na kolejne działania w ramach projektu edu…
Czytaj dalej..

442393344_833604125459342_6036183179573166781_n.jpg

11.05.2024 r.

W sobotę 11 maja 2024 r. rozpoczęliśmy pierwsze działania w ramach projektu edukacyjnego "Lelów mie…
Czytaj dalej..