Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”. To już ósma konferencja naukowa, podczas której regionaliści związani z Lelowem wspólnie z naukowcami z różnych ośrodków naukowych w Polsce dyskutowali o historii i kulturze ziemi lelowskiej. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Uczestniczący w niej prelegenci reprezentowali różne perspektywy badawcze i różne dyscypliny: archeologię, historię, etnologię czy językoznawstwo.
   Konferencja została zorganizowana przez Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Gminę Lelów, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie.
   Podczas konferencji miała również miejsce promocja książki „Dziedzictwo kulturowe ziemi lelowskiej”, zredagowanej przez Aleksandrę Krupę-Ławrynowicz i Mirosława Skrzypczyka. Publikacja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu kulturowemu ziemi lelowskiej, jaka odbyła się w 2022 roku. Składające się na nią teksty mówią o lokalnym dziedzictwie materialnym i niematerialnym, które pozwala konstruować wiedzę o przeszłości ziemi lelowskiej, a jednocześnie budować i wzmacniać rozumienie współczesności. Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Lelów.
   Zarówno tegoroczna konferencja, jak i książka zostały dedykowane pamięci dr. Jacka Laberscheka (1950–2022), historyka, jednego z najwybitniejszych badaczy dziejów Lelowa i powiatu lelowskiego, uczestnika lelowskich konferencji naukowych, autora monografii Dzieje średniowiecznego Lelowa, wieloletniego współpracownika i przyjaciela Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego.
   Tego dnia odbyło się także uroczyste otwarcie Czytelni Historyczno-Regionalnej im. dr. Jacka Laberscheka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie. Czytelnia ta powstała w oparciu o księgozbiór dr. Jacka Laberscheka, który jego rodzina przekazała lelowskiej bibliotece. Mamy nadzieję, że będzie ona służyła kolejnym pokoleniom miłośników lokalnej historii.

Ostatnie aktualności

448985092_862173185935769_3592651573334471796_n.jpg

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach (1)

W ramach projektu „Lelów miejsce spotkania kultur”, 22 czerwca 2024 r. odbyła się wyjątkowa wycieczk…

Czytaj dalej..

448318711_853105386842549_5913145228385231941_n.jpg

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach 🕍
Zapraszamy na kolejne działania w ramach projektu edu…
Czytaj dalej..

442393344_833604125459342_6036183179573166781_n.jpg

11.05.2024 r.

W sobotę 11 maja 2024 r. rozpoczęliśmy pierwsze działania w ramach projektu edukacyjnego "Lelów mie…
Czytaj dalej..