Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem wydarzeniem roku 2016!

   Podczas 16 gali wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla Powiatu”, która odbyła się 18 lutego w Filharmonii Częstochowskiej nominowano 16 osób i instytucji w sześciu kategoriach. W kategorii Wydarzenie Roku nagrodzono Inscenizację Bitwy pod Mełchowem, której co roku organizatorami są: Lelowskie Towarzystwo Kulturalno-Historyczne im . W. Zwierkowskiego, Gmina Lelów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Z rąk starosty częstochowskiego Krzysztofa Smeli, w imieniu organizatorów wydarzenia, statuetkę odebrał wójt gminy Lelów – Krzysztof Molenda.

   Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem z 1863 roku jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez członków LTH-K wraz z pracownikami Urzędu Gminy Lelów, GOK-u, społecznością szkolną oraz mieszkańcami gminy Lelów. Stanowi formę popularyzacji wiedzy na temat powstania styczniowego, pogłębiając postawy patriotyczne, a także upowszechnia ideę ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi Lelowskiej.

   Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie!

Tekst: Anna Zając-Włodarska, LTH-K

Zdjęcia: Urząd Gminy Lelów

Więcej o wydarzeniu:

http://www.dziennikzachodni.pl/…/statuetki-starosty-czesto…/
http://czestochowa.wyborcza.pl/…/7,48725,21393144,statuetki…
http://czestochowskie24.pl/…/przyznano-statuetki-starosty-…/
http://czestochowa.powiat.pl/…/statuetki_2016_wreczone_d672…

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..