Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Informacja - Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd LTH-K

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

im. Walentego Zwierkowskiego,

które odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godzinie 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie

 

 

 1. Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.

 3. Przyjęcie porządku zebrania.

 4. Powołanie komisji:

 1. Uchwał i wniosków;

 2. Skrutacyjnej.

 1. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.

 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 oraz projektu planu działalności na rok 2022.

 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 4. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

 5. Dyskusja.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa;

 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

 3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy;

 4. Przyjęcia planu działalności na rok 2022.

 1. Wolne wnioski i dyskusja.

 2. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał drugie zebranie odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godzinie 17.30.

 

Zarząd LTH-K

Ostatnie aktualności

1683147805662.jpg

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-…

Czytaj dalej..