Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Informacja o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym LTH-K

 

ZARZĄD LELOWSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNO-KULTURALNEGO im. WALENTEGO ZWIERKOWSKIEGO

ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie.

 

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji:
  1. Uchwał i Wniosków
  2. Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015 oraz projektu planu działalności na rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy
 11. Wybory:

- Zarządu

- Komisji Rewizyjnej

- Sądu Koleżeńskiego

 1. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej
  i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Przyjęcie planu działalności na rok 2016.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.
 5. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał drugie zebranie odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 17.30.

 

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

im. Walentego Zwierkowskiego

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..