Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Informacja o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym LTH-K

 

ZARZĄD LELOWSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNO-KULTURALNEGO im. WALENTEGO ZWIERKOWSKIEGO

ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie.

 

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji:
  1. Uchwał i Wniosków
  2. Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015 oraz projektu planu działalności na rok 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Towarzystwa
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy
 11. Wybory:

- Zarządu

- Komisji Rewizyjnej

- Sądu Koleżeńskiego

 1. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej
  i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Przyjęcie planu działalności na rok 2016.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.
 5. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał drugie zebranie odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 17.30.

 

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

im. Walentego Zwierkowskiego

Ostatnie aktualności

IMG_4313 (640x427).jpg

Walne zebranie spraozdawcze LTH-K 2018

   Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-K, które odbyło się 16 marca w Gminnym Ośrodku Kultur…

Czytaj dalej..

28058918_1877090858977302_5446909912500649486_n.jpg

"Święto Ciulimu-Czulentu" nagrodzone Statuetką Starosty Częstochowskiego!

   Podczas 17 gali wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego za zasługi dla powiatu, w kategorii…

Czytaj dalej..