Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

„Dzieje średniowiecznego Lelowa” - promocja książki Jacka Laberscheka

 

   W piątkowe popołudnie 25 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się spotkanie promujące książkę Jacka Laberscheka "Dzieje średniowiecznego Lelowa". To kolejna publikacja powstała w ramach realizacji projektu „Lelowska historia ratownicza. Różne formy ratowania i promocji dziedzictwa historycznego gminy Lelów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Wydarzenie, które poprowadził wiceprezes LTH-K Zbigniew Bryła, rozpoczęło się koncertem muzyki hiszpańskiej w wykonaniu Wojciecha Rysieckiego, zdobywcy Grand Prix VIII Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Olsztynie.

   Następnie głos zabrał autor książki – dr Jacek Laberschek, przedstawiając szczegóły swojej pracy badawczej dotyczącej Lelowa z okresu średniowiecza. Warto zaznaczyć, że publikacja jest zwieńczeniem kilkudziesięcioletniej pracy naukowej, polegającej na zbieraniu i opracowaniu zróżnicowanego materiału źródłowego (drukowanego i rękopiśmiennego) – Nie ukrywam, że do Lelowa mam szczególny sentyment. To tutaj jako młody doktorant zaczynałem swoją pracę naukową, uznając historię tego niegdyś wielkiego miasta za niezwykle ciekawy materiał badawczy  powiedział Laberschek. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, środowiska naukowego, a także mieszkańców, którzy wzięli udział w interesującej dyskusji.

   Licząca 246 stron monografia średniowiecznego Lelowa pod redakcją Mirosława Skrzypczyka, która została opatrzona kolorowymi fotografiami, stanowi osadzoną w szerokim kontekście profesjonalną skarbnicę wiedzy zarówno dla mieszkańców Lelowa jak i dla pasjonatów historii.

 

Jacek Laberschek (ur. w 1950 r. w Krakowie) - historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1974). Od 1975 jest pracownikiem Instytutu Historii PAN, w którym obronił pracę doktorską O rozwoju osadnictwa w powiecie lelowskim w średniowieczu (1989). Specjalizuje się w historii średniowiecznego osadnictwa i w rekonstruowaniu ówczesnego krajobrazu naturalnego. Jest autorem ponad 600 haseł w Słowniku historyczno-geograficznym województwa krakowskiego w średniowieczu, książek o średniowiecznej Częstochowie i średniowiecznym Mstowie, współautorem monografii wielu innych miast, gmin i osad wiejskich, a także kilkudziesięciu rozpraw z zakresu historii osadnictwa, kastellologii i genealogii.

(Red. fot. A. Zając-Włodarska, LTHK)

 

 

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..