Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

78. rocznica tragicznych wydarzeń Września 1939 roku

    4 września 2017 r. LTH-K im. W. Zwierkowskiego. Gmina Lelów, GOK w Lelowie oraz ZSP w Lelowie byli organizatorami uroczystych obchodów wydarzeń, które miały miejsce w Lelowie podczas Tragicznego Września 1939 r.

   Początek uroczystości rozpoczął się na placu szkolnym. Po złożeniu wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej W. Zwierkowskiego uczestnicy uroczystości w uformowanym szyku udali się na mszę świętą w intencji pomordowanych w Lelowie. Następnie wszyscy wyruszyli na Grób Nieznanego Żołnierza w Lelowie, gdzie miały główne uroczystości. Pan Jerzy Karolczyk przybliżył wydarzenia wojenne z 3 i 4 września 1939 r., harcerze Hufca Lelów przeprowadzili Apel Poległych, na Grobie Nieznanego Żołnierza zostały złożone wiązanki kwiatów. Głos zabrali: Wójt Gminy Lelów - Krzysztof Molenda, radna Powiatu Częstochowskiego - Marianna Dziura oraz zaproszeni goście córka i wnuczek por. Werbińskiego (Grażyna Komendecka i Krzysztof Komendecki), a także kap. Janusz Więcławik s. Stanisława. Gospodarze podkreślili istotę przekazywania wydarzeń historycznych młodemu pokoleniu, a goście w swoich wystąpieniach wyrazili wdzięczność za upamiętnianie dni, w których polegli ich bliscy.

   III Bieg Pamięci 1939 r., uroczyste nagrodzenie zwycięzców oraz wspólna grochówka były ostatnimi punktami programu.

Tekst: Agnieszka Kowalik

Zdjęcia: Gmina Lelów 

 

Ostatnie aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

Czytaj dalej..

409179477_666634845634997_3141701189346726800_n.jpg

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ślady codzienności, ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”

   2 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Ślady codzienności, ślady pr…
Czytaj dalej..