Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

154. Rocznica bitwy pod Mełchowem

Dokładnie w rocznicę (30 września) odbyły się tegoroczne obchody tragicznych wydarzeń z 1863 r., które miały miejsce podczas powstania styczniowego pod Mełchowem. Przed głównymi uroczystościami w Mełchowie na grobie powstańców na starym cmentarzu w Lelowie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Tradycyjnie harcerze pełnili przy grobie wartę.

Uroczystości rozpoczęła msza św. prowadzona przez kapelana Pułku Żuawów Śmierci i ks. proboszcza pw. św. Marcina w Lelowie - Henryka Młynarczyka. Następnie pod mogiłą powstańczą w Mełchowie odbył się apel poległych przeprowadzony przez dowódcę Żuawów Śmierci - pana Roberta Osińskiego. Przemówienia okolicznościowe wygłosili zaproszeni goście oraz gospodarze: senator RP, posłowie na sejm RP, wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, radni Powiatu Częstochowskiego, przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, oraz Wójt Gminy Lelów. Warto zwrócić uwagę na wiele przychylnych myśli skierowanych w nich do organizatorów za upowszechnianie żywej lekcji historii dla mieszkańców gminy Lelów, ale w szczególności dla licznie zgromadzonej młodzieży. Potem uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiego koncertu orkiestry dętej działającej przy GOK w Lelowie.

Następnym punktem uroczystości była rekonstrukcja bitwy z 1863 r., którą prowadzili - Mirosław Skrzypczyk i Zbigniew Bryła. Wzięły w niej udział grupy rekonstrukcyjne: Pułku Żuawów Śmierci, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Rota 1863 r., kawalerii rosyjskiej, jazdy powstańczej, kosynierów z Lelowa reprezentowanych przez uczniów LO im. Jana Kochanowskiego z Częstochowy, Oddziałów Artylerii oraz mieszkańców Mełchowa, w których wcielili się uczniowie Gimnazjum z Lelowa. W tym roku wątki wydarzeń z powstania styczniowego również zostały wzbogacone. Oprócz starć zbrojnych mogliśmy zobaczyć pomoc mieszkańców miejscowości zranionym kosynierom, brankę polskich chłopów do szeregów rosyjskich, spalenie domostw w Mełchowie.

Tekst: A. Kowalik

Zdjęcia: Urząd Gminy Lelów

Ostatnie aktualności

1683147805662.jpg

Walne zebranie LTH-K

  W piątek 24 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LTH-…

Czytaj dalej..