Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Święto Niepodległości w Lelowie

    11 listopada o godzinie 10.30 przy pomniku Walentego Zwierkowskiego na placu szkolnym w Lelowie rozpoczęły się gminne uroczystości związane z 99 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przedstawiciele LTH-K złożyli kwiaty przed pomnikiem patrona Towarzystwa, który brał udział w walkach o wolna Polskę, a po powstaniu listopadowym angażował się jako publicysta niepodległościowy i polityk.

   Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali w uroczystym szyku do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, gdzie uczniowie lelowskich szkół zaprezentowali występ o tematyce patriotycznej. Dodatkową atrakcją był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lelowa. Swoje przemówienia wygłosili: Stanisław Gmitruk – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego; Marianna Dziura – radna Powiatu Częstochowskiego oraz Krzysztof Molenda – wójt Gminy Lelów.

  Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w intencji Ojczyzny, którą poprzedziło złożenie przez delegacje władz samorządowych, LTH-K, harcerzy oraz DPS-u symbolicznych wiązanek przed tablicami upamiętniającymi walki narodowo-wyzwoleńcze.

  Po południu nastąpiła mniej oficjalna część obchodów – koncert Pawła Łowickiego z zespołem oraz poczęstunek ciastem „Płaszcz Świętego Marcina”.

Tekst: A. Zając-Włodarska, LTH-K

Zdjęcia: Ł. Kocela, Urząd Gminy Lelów

 

 

 

Ostatnie aktualności

120042267_2782297962092586_6549533595398596621_o.jpg

Rajd rowerowy 2020

W niedzielę 6 września członkowie LTH-K spotkali się pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lelowie, by jak…

Czytaj dalej..