Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

"Święto Ciulimu-Czulentu" - dofinansowanie

Dofinansowanie dla projektu „Lelów miejsce spotkania kultur”❤️🏛
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, jako jedna z niewielu instytucji kulturalnych w woj. śląskim otrzymał dofinansowanie w kwocie 104 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024 i już po raz kolejny będzie realizował projekt edukacyjny „Lelów miejsce spotkania kultur”. Środki na realizację projektu pozyskała Ewa Molenda - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie.
Do tegorocznej edycji programu EtnoPolska złożono 1877 wniosków, a Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie znalazł się w gronie zaledwie 257 beneficjentów programu z całej Polski. To ogromne wyróżnienie dla instytucji z tak małej gminy.
Celem projektu jest przybliżenie historii oraz zwyczajów kultury polskiej i żydowskiej, a także ukazanie tego, jak w przeszłości w Lelowie przenikały się obie kultury. Założenia projektowe będą realizowane m.in. przez: wykłady, dyskusje, spotkania, pokazy filmowe, cykle warsztatów edukacyjnych, wycieczki, wystawy oraz koncerty. Opublikowana zostanie także książka do pisania „Notes lelowski”, promująca wielokulturowość Lelowa.
Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów i wycieczek edukacyjnych. Odwiedzą Kraków, Warszawę, Treblinkę, Żarki, Szczekociny, Chmielnik i Szydłów.
W trakcie wycieczki do Krakowa zwiedzą krakowski Kazimierz, Muzeum Krakowa „Stara Synagoga”, Synagogę Remuh, Synagogę Tempel i wezmą udział w warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych w Żydowskim Muzeum Galicja. Po krakowskim Kazimierzu uczestników projektu oprowadzi znawca tematyki żydowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dla uczestników wycieczki do Warszawy przewidziane jest zwiedzanie muzeum POLIN oraz miejsc związanych z historią Zagłady Żydów, a następnie Treblinki – miejsca Zagłady lelowskich Żydów. To właśnie tam przeprowadzone zostaną warsztaty, dotyczące problematyki Holocaustu.
Kolejne wyjazdy z cyklu to wyprawy do Żarek, Szczekocin, Chmielnika i Szydłowa. W tych miejscach uczestnicy projektu dowiedzą się, jak wyglądało życie w przedwojennym sztetlu.
Podczas trwania projektu będzie także możliwość wzięcia udziału w warsztatach muzyki polskiej i żydowskiej, warsztatach tańca polskiego i żydowskiego, w warsztatach kulinarnych oraz warsztatach wycinanki polskiej i żydowskiej, które odbędą się w Lelowie.
Efektem końcowym projektu będzie organizacja Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur. Podczas festiwalu będzie można wysłuchać koncertów muzyki polskiej i klezmerskiej oraz skosztować potraw regionalnych i żydowskich, w tym ciulimu i czulentu.
Coroczne działania edukacyjne poświęcone kulturze i tradycji polskiej i żydowskiej oraz organizacja Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur mają służyć propagowaniu idei dialogu międzykulturowego, tolerancji i otwartości oraz uwrażliwianiu na problematykę wielokulturowości. Ich rezultatem będzie utrwalenie pamięci o przeszłości, ale także otwieranie na teraźniejszość i przyszłość.
Tegoroczna edycja projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024. Dodatkowe dofinansowanie na organizację Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu” GOK w Lelowie pozyskał ze środków Departamenty Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Warto nadmienić, że to kolejne dofinansowanie dla projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” oraz „Święta Ciulimu-Czulentu”. Dzięki staraniom Ewy Molendy, dyrektora GOK-u w Lelowie, projekt i festiwal uzyskały dofinansowanie zewnętrzne w następujących latach:
• 2016 r. – 55 753 zł z KSOW na realizację zadania: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur.
• 2017 r. – 79 612,13 zł z KSOW na realizację zadania: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur.
• 2018 r. – 59 040 zł z projektu NCK „Kultura – Interwencje” na realizację zadania: Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur.
• 2020 r. – 48 000 zł z projektu MKiDN „Kultura Ludowa i Tradycyjna” na realizację zadania: projekt „Lelów miejsce spotkania kultur”.
• 2022 r. – 74 000 zł z projektu NCK „EtnoPolska” na realizację zadania: projekt „Lelów miejsce spotkania kultur”.
• 2023 r. – 95 000 zł z projektu MKiDN „Kultura Ludowa i Tradycyjna” na realizację zadania: projekt „Lelów miejsce spotkania kultur”.
• 2024 r. – 104 000 zł z projektu NCK „Etno Polska” na realizację zadania: projekt „Lelów miejsce spotkania kultur”.
Od 2006 r. Ewa Molenda jako aktywna członkini LTHK pozyskuje także nieprzerwanie środki na realizację zadania Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej „Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultur z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Beneficjentem środków jest Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego. W tym roku LTHK na realizację zadania otrzymało maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 35 000 zł.

Ostatnie aktualności

448985092_862173185935769_3592651573334471796_n.jpg

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach (1)

W ramach projektu „Lelów miejsce spotkania kultur”, 22 czerwca 2024 r. odbyła się wyjątkowa wycieczk…

Czytaj dalej..

448318711_853105386842549_5913145228385231941_n.jpg

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach

Wycieczka edukacyjna i spacer po sztetlach 🕍
Zapraszamy na kolejne działania w ramach projektu edu…
Czytaj dalej..

442393344_833604125459342_6036183179573166781_n.jpg

11.05.2024 r.

W sobotę 11 maja 2024 r. rozpoczęliśmy pierwsze działania w ramach projektu edukacyjnego "Lelów mie…
Czytaj dalej..