Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Witamy na stronie Lelowskiego Towarzystwa Historyczno - Kulturalnego

im. Walentego Zwierkowskiego

O Towarzystwie

 Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego powstało z inicjatywy Antoniego Białowąsa, Mariana Nowaka i Mirosława Skrzypczyka – mieszkańców Lelowa. Rozpoczęło ono swą działalność 12 grudnia 2002 roku, początkowo jako koło historyczne, a potem Towarzystwo.

Celem Towarzystwa jest dokumentowanie zdarzeń związanych z Gminą Lelów, propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji historycznych, a także podejmowanie działań na rzecz środowiska.

W pierwszych latach działalności Towarzystwo realizowało postawione sobie zadania i cele poprzez organizowanie cyklicznych spotkań z mieszkańcami Lelowa, na których podejmowano tematy istotne dla historii oraz kultury miejscowości. Po zarejestrowaniu Towarzystwa przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, 13 czerwca 2005 roku, jego członkowie podjęli różnorodne inicjatywy, wspomagane środkami pomocowymi z grantów uzyskiwanych od Fundacji Wspomagania Wsi, Urzędu Marszałkowskiego oraz w ramach PROW 2007-2013 i LGD Północna Jura. W ciągu dotychczasowej działalności Towarzystwo zrealizowało 13 grantów na kwotę ponad 100 tysięcy złotych.

Wśród wielu działań Towarzystwa na szczególną uwagę zasługują: stworzenie trasy spływu pontonowego rzeką Białką, wytyczenie dwóch szlaków rowerowych, organizowanie uroczystości okolicznościowych, konferencji naukowych, Święta Ciulimu-Czulentu, warsztatów dla młodzieży, fundowanie i umieszczanie tablic w miejscach pamięci, przyznawanie medali i wyróżnień osobom zasłużonym dla ziemi lelowskiej i wiele innych.

W roku jubileuszowym Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne liczy 61 członków, aktywnie uczestniczących w życiu Gminy Lelów.

W kolejnych latach działalności LTH-K w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

Marian Nowak – prezes (2005-2015), Mirosław Skrzypczyk – wiceprezes (2005-2015, od 2015 – prezes), Zbigniew Bryła – wiceprezes (od 2005), Marian Wójcik – sekretarz (2005-2012), Jacek Bryła – skarbnik (2005-2012), Andrzej Dragański – sekretarz (2012-2015), Maria Prześlak – skarbnik (od 2012), Marianna Dziura – wiceprezes (od 2015), Elżbieta Węgrzyniak – sekretarz (od 2015).

Działalność Towarzystwa została zauważona i doceniona zarówno przez społeczność lokalną, jak również władze powiatowe (LTH-K otrzymało najwyższe powiatowe wyróżnienie – Statuetkę Starosty Częstochowskiego Za zasługi dla powiatu w kategorii kultura).

Zaproszenie na Walne Zebranie LTH-K

Zarząd Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - W…

--> Czytaj dalej..

IMG_3270 (640x427).jpg

"Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej"

Publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” ukazała się w 2017 roku – to pokłosie konferencji…

Czytaj dalej..

Granty i zadania zlecone realizowane przez LTH-K w latach 2005-2015

Granty i zadania zlecone realizowane przez LTH-K w latach 2005-2015

l.p.

rok

nazwa grantu / …

Czytaj dalej..

zydzi.jpg

Sesje i konferencje popularnonaukowe

Oprócz spotkań LTH-K organizuje także konferencje i sesje popularnonaukowe poświęcone ważnym tematom…

Czytaj dalej..

Partnerzy